Plecy
Projekt bez tytułu - 2023-01-04T163209.247
Projekt bez tytułu - 2023-01-04T163228.063
Nasze kursy mogą być w całości sfinansowane ze środków Urzędu Pracy.

Kursanci, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, mają możliwość sfinansowania naszego kursu w całości przez właściwy dla ich miejsca zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.
Współpracujemy Z Powiatowymi Urzędami Pracy w całej Polsce, dzięki czemu formalności związane z otrzymaniem dofinansowania załatwimy kompleksowo, czyli od momentu złożenia wniosku do wypłaty dotacji. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i chcesz, aby wybrany przez Ciebie kurs sfinansował Urząd Pracy, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w Twoim imieniu z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy i pomożemy w uzyskaniu finansowania kursu.